To content | To menu | To search

Wszytkie bilety świata

Home › Specjalistyczne przedsiębiorstwo w kraju

Specjalistyczne przedsiębiorstwo w kraju

Produkowanie technologicznych maszyn do oczyszczania ścieków to główne zadanie, które stawia przed sobą przedsiębiorstwo Montech. Pomimo tego zajmuje produkcją się również innych towarów wysoko wyspecjalizowanych, które służą do ochrony środowiska. Urządzenia, w które da się nabyć w Montech, to maszyny rozdzielające zanieczyszczenia stałe i płynne (prasa filtracyjna różnego rodzaju), odwadniające, służące do transportu, służące do higienizacji osadów ściekowych i inne.
Prasa taśmowa to unowocześniona technologia służąca do dokładnego odwadniania osadów różnego rodzaju z małych i średnich miejskich lub gminnych oczyszczalni ścieków, ze stacji uzdatniania wody oraz z zakładów przemysłowych, takich jak rzeźnie albo zakłady hodowli zwierząt. Ten rodzaj urządzenia w przedsiębiorstwie Montech oferowany jest w kilku gatunkach. Urządzenie wyposażone jest m.in. w dozownik obrotowy, dwa motoreduktory, a wytworzona została w całościze stali kwasoodpornej. Prasa komorowa wyjątkowo przydaje się przy odwadnianiu groźnych osadów, bo odsącza skażone części stałe od cieczy. Ich największe zastosowanie jest dostrzegalne w produkcji o typie spożywczym, cukierniczym, medycznym, piwowarskim, warzywno-owocowym itd. Przedsiębiorstwo Montech ma możliwość zapewnić efektywność działania urządzenia: 30% w oczyszczalniach komunalnych i 80% w przemysłowych. Ponieważ osady ściekowe są dużym problemem dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków, aby je unieszkodliwić, wybiera się specjalną technologię, jaką okazuje się higienizacja osadów. Polega ona na mieszaniu osadów z wapnem lub odrębnymi składnikami o charakterze higienizującym. Montech oferuje sprzęty tego rodzaju o wydajności od 1m3/h do 60m3/h. Składają się one z: silosa, dozownika komponentu higienizującego, przenośnika, mieszalnika. Specjalizacje firmy powiększają się, dzięki czemu może ona zwiększyć sferę swojej działalności. Podejmuje się także budowy, rozbudowy, przebudowy oczyszczalni ścieków, znajdujących się na terenie miast albo gmin. Oferta jest szeroka, dlatego warto skorzystać z doświadczenia w branży, jakie oferuje firma Montech..